Home / בעלי מקצוע / גמלת ילד נכה עם אוטיזם

גמלת ילד נכה עם אוטיזם

ילדים עם אוטיזם הם גם ילדים עם קסם. ילדים עם אוטיזם הם גם ילדים שמחייבים השקעה משמעותית בגידולם, בכל גיל, כך שלהורים מצפים אתגרים רבים. אחד האתגרים הוא בפן הכלכלי, והמדינה שמודעת לכך מושיטה סיוע. העזרה ניתנת דרך המוסד לביטוח לאומי, וכאן בעמוד תמצאו מידע מפורט על הגמלה המגיעה למשפחות שבהן יש ילד או ילדה על הרצף האוטיסטי.

מהי הגמלה המגיעה עבור ילד עם אוטיזם?

אוטיזם הוא לא נכות, אבל הגמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי למשפחות עם ילד שאובחן כמי שנמצא על הרצף האוטיסטי היא גמלת ילד נכה.

גמלה זו משולמת לילדים עד גיל 18 ו-3 חודשים. הסכום שתקבל המשפחה הוא כמה אלפי שקלים בכל חודש, בהתאם למידת התלות של הילד או הילדה בעזרת אחרים. גמלת ילד נכה עם אוטיזם במקרים של תלות במידה רבה במיוחד היא 8,313 ₪ בחודש (הסכום מעודכן ל-2024). מי שמוגדרים כ"תלויים לחלוטין" בעזרת הזולת זכאים לקצבה חודשית של 6,542 ₪ (גם הסכום הזה נכון ל-2024).

איך מממשים את הזכאות לגמלה?

השלב הראשון באופן טבעי הוא מעבר אבחון רלוונטי. שימו לב: גם אם תהליך האבחון עדיין לא הושלם, תיתכן זכאות לקצבה, לפחות בסכום חלקי, ולכן לעיתים כדאי להקדים ולהגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.

בכל מקרה יש לצרף לתביעה אבחון של פסיכיאטר ילדים ונוער (או לחילופין נוירולוג או רופא התפתחותי), וכן אבחון של פסיכולוג (התפתחותי / חינוכי / שיקומי) שבוצע על-פי ההגדרות של DSM-5.

האם נדרשת התייצבות בפני ועדה רפואית?

באופן עקרוני לא נדרשת התייצבות של ילדים עם אוטיזם בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי כתנאי לקבלת הגמלה. יחד עם זאת רופא הוועדה עשוי במקרים מסוימים כן לזמן את הילד או הילדה כחלק מהתהליך.

עוד כדאי לדעת שאם האבחון של האוטיזם התבצע עוד לפני גיל 3, הזכאות לגמלה תימשך עד שהילד או הילדה מגיעים לגיל 10. בגיל זה תתבצע הערכה מחודשת. אם האבחון בוצע אחרי גיל 3, הזכאות הינה עד לגיל 18 ו-3 חודשים.

מתי מתחילים לקבל את הגמלה עבור ילד עם אוטיזם?

התשלום של גמלת הילד הנכה לילדים עם אוטיזם הינו החל מהחודש שבו הגשתם את התביעה. בחלק מהמקרים ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי, גם ל-12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה, וזאת בהתאם לעומס הטיפולי (שאותו קובע רופא מומחה של המוסד לביטוח לאומי).

עוד כדאי לדעת שאם במשפחה יש 2 ילדים שמוגדרים כ"נכים" על-ידי המוסד לביטוח לאומי, כל אחד מהם זכאי לקצבה מוגדלת בשיעור של 150%. לא תמיד קל לממש זכויות לילד עם אוטיזם, וזאת מפני שהמוסד לביטוח לאומי, כמו כל גוף גדול, מתנהל לעיתים בשרירות לב. במצב כזה מומלץ להיעזר בעורך דין שזהו תחום המומחיות שלו.

About admin

Check Also

על פתרונות השוק המודרני ועולם האריזה

אין כמעט מוצרים שמגיעים ללא אריזה. הכל ארוז, מופרד, מוגן ועטוף, בין אם בניילון ובין …