Home / בעלי מקצוע / מהו פס צבירה?

מהו פס צבירה?

פס צבירה הינו מוליך חשמל שמטרתו לקבע מתח בנקודה ספיציפית. למעשה, פסי צבירה מאפשרים חיבור גופי תאורה מרובים על ידי חיבורים מגנטים. פסי הצבירה יכולים להיות פנימיים, חיצוניים או מקומיים, בהתאם לצורך.

מקור מתח (או יותר מאחד) מחבר את פסי הצבירה לקווי ההולכה השונים, מה שלמעשה מאפשר לנתק פיזית קווים ללא כל פגיעה בפעילות שלהם. אם בפס הצבירה ישנו יותר ממקור מתח אחד שמחובר אליו, יש אפשרות לנתק מקורות מתח אחרים ללא כל פגיעה בתפקוד המערכת.

מה פס צבירה מאפשר?

פסי צבירה מאפשרים הזזת גופים על פס, הודות לנוחיות הרבה שלהם וההתקנה הקלה והפשוטה למדי. ניתן לחבר אל פס הצבירה גופים רבים כל עוד האביזרים והתאורה מוזנים מהחשמל של פס הצבירה עצמו.

פס הצבירה מאפשר להעיר מוקדי הארה רבים בעוצמות מגוונות ובלתי אחידות, בכיוונים אחרים ומטרות אחרות.

עוד שימוש חשוב והכרחי של פס הצבירה הוא שהינו מאפשר למשוך את החשמל לעבר המיקום הנדרש באמצעות פס הצבירה. פס הצבירה יכול להתגבר על מיקומיים ספציפיים ובעייתים של הזנת חשמל. עקב כך, חיבור החשמל לפס הצבירה יכול להתבצע בכל מקום על פס הצבירה.

דרייבר

דרייבר הינו הכרחי לשם הפעלת פס הצבירה, זאת מכיוון שפס צבירה מגנטי מוזן על ידי חשמל במתח נמוך. את הדרייבר יש למקם במיקום שיהיה נוח ונגיש לתחזוקתו, כמו למשל ארון חשמל. חשוב לתכנן את מיקומו של הדרייבר לפני ההתקנה לצורך הקמת תשתית מתאימה.

מבנה

פס צבירה מורכב ברובו מנחושת אלקטרונית. בנוסף, קיימים גם פסי צבירה שהינם מצופים בבדיל שמותאמים לכבלים מאלומיניום ופסי צבירה מאלומיניום.
גודל פסי הצבירה ומרחק הההתקנה שלהם נובעים ממספר גורמים: המתח בין פסי הצבירה, עוצמתו של הזרם בפעולה רגילה ועוצמת הזרם המקסימלית כאשר מתרחש קצר חשמלי.

סוגים של פסי צבירה

ישנם סוגים רבים של פסי צבירה שלכל סוג ישנו אופן התקנה אחר שבא לידי ביטוי על ידי הסתרתו המלאה ללא גופי התאורה המותקנים ועד חשיפתו המלאה של פס הצבירה. אופן התלייה בהתאם ליעוד פס הצבירה הרלוונטי.

About admin

Check Also

איפור קבוע – חפשו מאפרת מיומנת

אם תרצו למצוא מענה של איפור קבוע יהיה כדאי לעשות מאמצים על מנת למצוא מאפרת …