Home / בעלי מקצוע / מה כוללת הכשרת סופר סתם?

מה כוללת הכשרת סופר סתם?

כתיבת ספר תורה, תפילין, מזוזה או מגילה היא מלאכה רגישה שמחייבת אחריות רבה. הבסיס הוא באופן טבעי הכשרה מקיפה, שכוללת גם היכרות עם הציוד הייעודי, גם תרגול טכניקות כתיבה נכונות וגם מבחנים על-מנת לוודא כשירות למלאכת קודש זו.

היכרות עם הציוד המשמש לכתיבת סת"ם

כתיבת סת"ם נעשית באמצעות קולמוס ודיו על גבי קלף. הקלף מיוצר מעורות של בעלי חיים, לרוב עגלים או עוברים של פרה, והכשרת סופר סתם כוללת מידע מפורט לגבי סוגי העורות השונים, אופן עיבודם בהתאם להלכה ולמסורת, הבדלים בין קלף משורטט לבין כזה שאינו משורטט, ועוד.

באופן דומה ישנה העמקה לגבי הקולמוסים השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם. הכנת הקולמוס לכתיבה היא בסיס הכרחי לתוצאה טובה, ולכן מוקדשים תשומת לב וזמן במהלך ההכשרה גם לנושא זה. בין השאר נלמד אופן ריכוך הנוצה וכן ניקויה. הדיו חייב להיות מאוחסן בטמפרטורה אופטימלית ובאופן נכון, וכמו כן ישנם סוגי דיו בהתאם למאפייני הכתב.

תרגול טכניקת הכתיבה

השלב הבא של הכשרת סופר סתם הוא תרגול נרחב של תנועת היד במהלך הכתיבה. רמה גבוהה של כתיבת סת"ם מושגת אך ורק על בסיס ביצוע חוזר ונשנה של התנועות המדויקות, ועוד נושא רלוונטי בהקשר זה הוא זמן הכתיבה היומי ומשך ההפסקות במהלך העשייה. כמו כן לומדים חניכי קורסי סופרי סת"ם איך לשבת נכון כך שלא ייגרם נזק לגב.

צורת האותיות

נדבך מרכזי נוסף בדרך להפיכה לסופר סת"ם הוא לימוד יסודי של צורת האותיות והאופן שבו נכתבת כל אחת ואחת מהן. תחילה מתאמנים בכתיבת קווים אופקיים על גבי הקלף, ולאחר שמושגת החזקה מיטבית של הקולמוס ניתן ללמוד את הדרך האופטימלית לכתוב כל אות, וכמובן לתרגל עוד ועוד.

בנוסף כולל הקורס חלק שנקרא "יצירות אומנות", וכאמור מבחנים מסכמים – הן מבחן עיוני והן מבחן מעשי. כמו כן כולל תהליך ההסמכה הצגת דוגמה לכתב היד, על-מנת שאפשר יהיה לוודא כי מי שעוסק בכתיבת סת"ם אכן מתאים למלאכה מבורכת זו. חשוב להדגיש כי בנוסף לכל הנ"ל נדרשת בקיאות הלכתית.

About admin

Check Also

מה אתם חייבים לדעת על בקבוק טרמי?

מי מאיתנו לא יודע לומר עד כמה שתייה מרובה בחיי היומיום חשובה? הרי כולנו יודעים …