Home / כללי / ארגון ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח כמו מאיר פנים נוצר לשם עריכה של משימות ועסקאות עבור יעד שאינו כורך בחובו רווח כלכלי של בעלי המניות ויחד עם זאת, להעניק את השמירה על הרכוש והתחייבות מוגבלת של תאגיד קלאסי. ארגון ללא מטרות רווח באופן זהה לשל מאיר פנים עשוי להרוויח רווח, אבל צריך לעשות בו שימוש רק על מנת למסור את המטרות ולא להעניק רווח עבור בעלי המניות שלה. אמנם מרבית העסקאות והמשימות של ארגון זה לא עשויים להיות מסחריים באופיין.

מה הוא ההבדל בין ארגון ללא מטרות רווח לבין עמותה?

רוב המתמחים מבחינים בסייג החוקי והאתי של חלוקת הרווחים עבור בעלי המניות הם אשר מבדילים בצורה רבה את מלכ"ר מפעלים ליעד של רווח או מסרי. ביטוי יותר ספציפי לתיאור רוב העמותות הוא בלי יעד רווח ולא מלכ"ר ולפעמים עושים בו שימוש בחקיקה ובתוכן. ארגונים בלי יעד רווח הם לרוב לא פועלים לייצור רווח, הסיבה הקובעת של ארגונים הללו. במקביל לכך, ארגון בלי יעד רווח רשאי כי יפיץ, יקבל יאחז כסף וכל מיני אלמנטים בעלי ערך והוא יכול גם לסחור בצורה חוקית ואתית ברווח ובפרט שהתנאי שכל רווח שיוענק ישמש להמשך יעדו או מטרתו. אפשר לסייג את הכמות בה הוא עשוי לייצר רווח או לסייג את עשיית השימוש  בהכנסות הללו. עמותות ממומנות לרוב באמצעות תרומות מתורמים אישיים או ציבוריים ולפעמים, הן בעלות מעמד של פטור ממס, לפעמים תרומות אישיות עשויות להיות מוענקות עבור ניכוי מס.

מה הם התחומים השונים של כל מיני עמותות?

ארגון ללא מטרות רווח המסודר תחת סי שלוש חמש מאות ואחד של קוד הפדיון הפנימי, נאלץ לחדור אל אחת או אל כמה מהתחומים שלהלן – דתי, חינוכי, צדקה, מדעי, ספרותי, בחינות לבטיחות הציבור, טיפוח תחרות ספורט של חובבניים לאומית או בין לאומית, מניעה של התאכזרות לילדים, ארגון של בעלי חיים, כולל עבור יעים אלו, עריכה הפצת ארגונים הניצבים כארגונים פטורים בהתאם לסעיף סי שלוש חמש מאות ואחד של קוד הפדיון הפנימי או החלק המקביל בכל קוד מס פדרלי בטווח הרחוק.

About admin

Check Also

כל מה שרציתם לדעת על ניתוח מעקפים

אין בליבנו ספק כי כבר נתקלתם בצמד המילים "ניתוח מעקפים" מספר פעמים. בין אם בכותרות …