Home / מעורבות חברתית / הקרן החדשה לישראל – בונים מציאות אחרת

הקרן החדשה לישראל – בונים מציאות אחרת

הקרן החדשה לישראל (NIF – New Israel Fund) הינו ארגון מלכ"ר אמריקאי שמטרתו היא לקדם את השוויון והדמוקרטיה במדינת ישראל. הקרן תומכת כלכלית בארגונים רבים שעבודתם עולה בקנה אחד עם העקרונות שלה; קידום זכויות אדם, דו קיום בישראל, מתן זכויות למיעוטים בישראל, העצמה נשית, זכויות לקהילת הלהט"ב, נושאים סביבתיים ועוד.

במה עוסקת הקרן החדשה לישראל

 • הקרן החדשה לישראל פועלת לשוויון עבור כל אזרחי מדינת ישראל ללא קשר לנטייה מינית, דת, לאום, גזע או מין.
 • הבטחת זכויות אדם ואזרח לכל הפרטים, המיעוטים והקבוצות במדינת ישראל.
 • חיזוק הסובלנות והסבלנות, הפלורליזם והקבלה בחברה הישראלית.
 • הגנה וחיזוק יכולתן של קבוצות המיעוטים בישראל לבטא את האינטרסים שלהן ולקדם את זכויותיהן.
 • בניה וטיפוח חברה של חברה הנהנית משלום בית ושלום עם שכניה הסובבים אותה.

חשוב לציין שהקרן החדשה לישראל לא תתמוך בארגונים העוסקים בפעילות המנוגדת לחזונה או לעקרונות אותה היא מקדמת. בין היתר לא תתמוך;

 • בארגונים התומכים בחרם על מדינת ישראל, כולל תנועת ה- BDS.
 • בארגונים הפועלים כנגד חיילי צה"ל ובכירים במדינת ישראל, להעמדתם לדין בבתי משפט זרים.
 • בארגונים המכחישים את זכותו של העם היהודי לריבונות בתוך מדינת ישראל.
 • בארגונים המכחישים את זכותם של אזרחים ישראלים שאינם יהודים, לשוויון מלא.
 • ארגונים התומכים בשלטון ישראלי בקווי 67.
 • אלו המפרים זכויות אדם, תומכים או מעודדים אלימות מכל סוג.
 • אלו העושים שימוש בשפה גזענית או מסמנים קבוצה בשל גזע, דת, מוצא, מין או נטייה מינית של חבריה.

הצטרפו לשורותינו!

מטרתה של הקרן החדשה לישראל היא בסופו של דבר לחזק את הדמוקרטיה במדינת ישראל, לקדם את ערכי השוויון והצדק החברתי במדינה, להעמיד בשורה הראשונה את זכויות האדם והאזרח של תושבי המדינה כולם, ללא יוצא מהכלל. ערכים אלו הם בסיסה של מגילת העצמאות ועליהם הוקמה מדינת ישראל.  מתוך כך, מחויבת הקרן לשמירה וחיזוק ערכים אלו, ליצירת חברה ישראלית חזקה, מאוחדת, חברתית ושווה יותר. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בפעילות, אנו יותר מנשמח לספר לכם בהרחבה עלינו ולצרף אתכם לשורותינו.

About admin