Home / בעלי מקצוע / איך מתבצע תהליך רישוי עסקים?

איך מתבצע תהליך רישוי עסקים?

בשנת 1968 חוקקה הכנסת את אחד החוקים החשובים ביותר – חוק רישוי עסקים שמטרתו הסדרת הפעילות העסקית בארץ ומציאת איזון מתאים בין חופש העיסוק מצד אחד והמחויבות לשמירה על הציבור הרחב.

מאז מחויבים עסקים רבים לקבל רישיון על-מנת להתחיל לפעול, ולחדש אותו אחת למספר שנים. התהליך כולל 4 שלבים עיקריים:

  1. איסוף המידע הרלוונטי

מומלץ בחום לכל עסק שזקוק לרישיון לפנות לגופים הרלוונטיים ולקבל מידע מקדמי – פירוט של כל הדרישות והתקנות הרלוונטיות עבורו. הפנייה יכולה להתבצע לרשות המקומית, שמולה מתנהל תהליך הרישוי, וגם ישירות לגופים השונים שיבחנו את הבקשה בהמשך: משרד הבריאות, הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ועוד.

  1. הכנת הבקשה לרישיון עסק

השלב החשוב ביותר בתהליך רישוי עסקים הוא הכנת הבקשה לקבלת הרישיון.

לבקשה זו יש לצרף מסמכים רבים ובהם מפה מצבית, תרשים של סביבת העסק וכן תוכנית עסק מפורטת. בחלק מהמקרים נדרשת גם חוות דעת של מורשה נגישות, ועוד אישור חשוב הוא היתר בנייה שמעיד כי העסק מתוכנן לפעול במקום שמיועד לפעילות מסוג זה.

הקפדה על תכנון מדויק בהתאם לכל הדרישות של גורמי הרישוי חוסכת זמן יקר בהמשך ומונעות הוצאות מיותרות על תיקון ליקויים שונים.

  1. בדיקה של הגופים שנקבעו בחוק רישוי עסקים

לאחר שמוגשת הבקשה היא נבחנת על-ידי כל הגופים שנקבעו בחוק. בנוסף לבדיקת המסמכים מתבצעת בחלק מהמקרים גם ביקורת במקום העסק עצמו – הרפורמות האחרונות לגבי תהליך רישוי עסקים מנסות לייעל אותו כך שבחלק מהמקרים יינתן רישיון זמני עוד לפני השלמת כל הבדיקות. אופציה נוספת היא קבלת היתר מזורז, שמאפשר לעסק לפעול גם ללא הרישיון במשך עד שנה.

  1. קבלת הרישיון

עסק שעומד בכל הדרישות יקבל את הרישיון המיוחל. תוקף הרישיון הוא לפי הקבוצה אליה משתייך העסק, כשבחלק מהמקרים הוא ניתן לשנה, במקרים אחרים ל-3 או 5 שנים וישנם עסקים שמקבלים רישיון ל-10 שנים. בכל מקרה של שינוי מהותי בעסק חובה להגיש בקשה מחודשת לרישיון. כמו כן חשוב להדגיש שעסק לא מתנהל בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון עלול להיענש בחומרה.

About admin

Check Also

מחירון הובלות – האלמנטים המשפיעים

רוצים לדעת איך עובד מחירון הובלות? כאן נסביר על המרכיבים העיקריים! עניין של זמן תאמינו …