Home / בעלי מקצוע / מהו ממסר פחת ולמה הוא חשוב

מהו ממסר פחת ולמה הוא חשוב

התפקיד של ממסר פחת הינו להגן על ציוד ועל אנשים, מפני זרם חשמלי שעלול להיווצר במגע בין מוליך שהוא חי לבין הקרקע. השם השני של מוצר זה הינו מפסק מגן בזרם דלף, כאשר חשוב להבין את עיקרון הפעולה שלו בכדי להתקין בבית, או בכל מקום אחר, את ממסר הפחת המתאים ביותר. תקנות החשמל בישראל קובעות כי כל מכשיר או מתקן אשר פועל באמצעות חשמל, צריך שתהיה לו הגנה מפני הנזקים שעלולים להיגרם בגלל החשמל, משמע התחשמלות אפשרית – שעלולה להוביל, במקרים מסוימים, אף למוות. מפסקי המגן מסייעים למנוע את האפשרות שחשמול שכזה ייגרם.

מהו הנזק שעלול להיגרם בגלל התחשמלות ובמה הוא תלוי? 

הנזק הגופני שעלול להיגרם בגלל התחשמלות, עלול להיות קשה ביותר ואף להוביל למותו של האדם או בעל החיים שהתחשמל. גובה הנזק תלוי במספר גורמים: העוצמה של הזרם, משך הזמן במהלכו עבר הזרם דרך גופו של האדם וכן מסלולו של הזרם דרך הגוף. ישנם אזורים בגוף, שכאשר עובר בהם זרם חשמלי – לא נגרם נזק רב ובריאותו של האדם לא ניזוקה. לעומתם, קיימים אזורים אחרים שאפילו זרימה חלשה עלולה לעורר פרפורי לב וסכנת מוות. ממסר פחת אמור למנוע לחלוטין בעיות שכאלה, כיוון שהוא מזהה דליפה של זרם חשמלי ממתקן כלשהוא, אשר עלולה לגרום לחשמול ובאופן מיידי פשוט מפסיק את ההזנה של החשמל אל המתקן.

ממה מורכב ממסר פחת וכיצד הוא מסייע למניעת התחשמלות?

 

מפסק המגן לזרם דולף, שנקרא גם ממסר פחת כאמור, מורכב משלוש יחידות שהן: יחידת השנאי, יחידת ההפעלה ומנגנון מפסק. התפקידים של הממסר הם זיהוי מצב שבו זרם דולף וקיימת עוצמה יתרה של זרם חשמלי, כאשר המשמעות היא פגיעה בבידוד חשמול אפשרי – ומניעת המשך המצב הזה. הממסר המכני שהוא מנגנון המפסק, אכן פועל כמו שמו ומפסיק את מעבר החשמל. השימוש בממסרי פחת הוא נפוץ בכל סוגי הבניינים, לרבות באתרי בנייה שבהם הבניינים עדיין בהקמה או במבנים שנחשבים לארעיים. מדובר בפריט שימושי ביותר שבהחלט יכול להציל חיים. ישנה חשיבות לביצוע בדיקות תקופתיות לממסרים ובין היתר ביצוע בדיקה למהירות הניתוק של ממסר הפחת.

About admin

Check Also

שמלת כלה קלאסית

טקסים ואירועים הם אלו המשמרים את הנורמות שלנו, את החיבורים בינינו, את הכללים היוצרים את …