Home / כללי / עמדת טעינה אאודי – אינה רק בבית שלכם

עמדת טעינה אאודי – אינה רק בבית שלכם

על מנת שתהיו עשויים להטעין בנינוחות ובפשטות את המכונית החשמלית של אאודי, מחויב מן המציאות התקנה של עמדת טעינה אאודי ייחודית עבורכם. בשל זאת, עליכם לפנות לספק מורשה עבור בניית עמדת טעינה אאודי. השובר יוענק באמצעות חברת אאודי כשירו עבורכם ולא מעמיד לחברה נטילת אחריות ביחד לעמדת טעינה ובנייתה באמצעות הספק. הבנייה של עמדה זו תיערך בהלימה לנתוני ההתקשרות של הספק ובתום ביצוע כל הבחינות המחויבות על מנת להחליט היכן תיבנה עמדת טעינה אאודי.

עמדת טעינה אאודי – אינה רק בבית שלכם – 

ברבות החודשים הבאים ראשית פיזורן במרחבי מדינת ישראל של נקודות טעינה במתח רב, אשר ייתנו לבטרייה של אי טרון טעינה של כשמונים אחוז בת כשלושים דקות. הרז לאפשרות הטעינה הזריזה הוא מערכת אשר הינה ממוחשבת מתפתחת לביצוע תרמי של בטריית הליתיום איון. הממוצע אשר נבחן בהלימה עבור תקן WLTP  מאופיין להכי סמוך לפרמטרים ממשיים מכלל דרכי אומדן של ניצול חשמל. כה מעניקה מכונית הפנאי של החברה ממוצע נהיגה יותר על הדרישות הממוצעות של רוב הנהגים, באופן זה שגם נהגים אשר נוהגים כמות יפה של קילומטרים נהנים עוד מעט מטעינה במתח ניכר.

אל מול טעינת אי טרון בתחנה של טעינה במתח ישיר ובגודל כלה של מאה וחמישים קילו וואט, אפשר לטעון את המכונית אף בתחנה של טעינה במתח אשר הינו עקיף ובעוצמה בת אחד עשר קילו וואט. בהתאם למכרז אשר הינו בוצע בעת האחרונה באמצעות ממשלת מדינת ישראל, מתוכנן ביזור של כאלפיים עמדות כאלו עד שלהי שנת 2019.

עמדת טעינה אאודי ביתית תפורה בהלימה פרטית עבור קהל היעד. אאודי מעניקה מנעד רב של חלופות עבור טעינה של המכונית החשמלית בבית שלכם. מתקן הטעינה הביתי עשוי להתבצע בשתי דרכים – הראשונה – טעינה בגודל של כאחד עשר קילו וואט, כאשר המערכת מחוברת לשקע אשר הינו תלת פאזי שקע תעשייתי בגודל של כארבע מאות ואט. במצב זה, תוטען הבטרייה בשלמותה ב כשמונה וחצי שעות. השניה – נקודה של חשמל בגודל של שניים נקודה שלוש קילו וואט, כאשר המערכת תחובר לרשת חשמל בת כמאתיים ושלושים וואט.

About admin

Check Also

מה אתם חייבים לדעת על בקבוק טרמי?

מי מאיתנו לא יודע לומר עד כמה שתייה מרובה בחיי היומיום חשובה? הרי כולנו יודעים …