Home / מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

ארגון ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח כמו מאיר פנים נוצר לשם עריכה של משימות ועסקאות עבור יעד שאינו כורך בחובו רווח כלכלי של בעלי המניות ויחד עם זאת, להעניק את השמירה על הרכוש והתחייבות מוגבלת של תאגיד קלאסי. ארגון ללא מטרות רווח באופן זהה לשל מאיר פנים עשוי להרוויח רווח, אבל צריך …

המשך לקרוא

מיקי גיצין – נעים להכיר

בתאריך 15.5.2017 הודיעה הנהלת הקרן החדשה לישראל על מינויו של מנכ"ל חדש לקרן – מיקי גיצין שייסד בעברו את תנועת ישראל חופשית, עמד כחבר מועצת העיר מטעם תנועת מרצ בעיריית תל אביב והוביל מספר מאבקים במסגרת תפקידיו, החל להוביל את הקרן באופן רשמי. על מיקי גיצין והקרן החדשה לישראל הקרן …

המשך לקרוא

הקרן החדשה לישראל – בונים מציאות אחרת

הקרן החדשה לישראל (NIF – New Israel Fund) הינו ארגון מלכ"ר אמריקאי שמטרתו היא לקדם את השוויון והדמוקרטיה במדינת ישראל. הקרן תומכת כלכלית בארגונים רבים שעבודתם עולה בקנה אחד עם העקרונות שלה; קידום זכויות אדם, דו קיום בישראל, מתן זכויות למיעוטים בישראל, העצמה נשית, זכויות לקהילת הלהט"ב, נושאים סביבתיים ועוד. …

המשך לקרוא