Home / Tag Archives: ארונות בטיחות

Tag Archives: ארונות בטיחות

לאחסן את חומרי המעבדה במקום בטוח

בעולם המדע להכול יש סטנדרטים. חריגה מהסטנדרט עלולה להוביל לסכנה מיידית. לעיתים קרובות מדובר בסכנת חיים, לא פחות ולא יותר. חומרים כימיים נדיפים ומסוכנים, חומרים ביולוגיים מסוכנים לא פחות, ואינטראקציות בין חומרים המובילות לתגובות שרשרת שונות, אפילו לתגובות נפיצות. כל ההתעסקות עם חומרים שכאלו, בכל שלב בשרשרת האספקה, האחסון, העבודה …

המשך לקרוא