Home / Tag Archives: הגשת ערר לבית הדין לעררים

Tag Archives: הגשת ערר לבית הדין לעררים

הכול על הגשת ערר לבית הדין לעררים

בתי דין רבים בפועלים במדינת ישראל, ואחד מהם הוא בית הדין לעררים. בית דין זה פועל במסגרת חוק הכניסה לישראל והוא פועל לפי סדרי דין ייחודיים. הגוף המשפטי הזה מחולק למחוזות גיאוגרפיים שונים: צפון, דרום, תל אביב וירושלים, וכל תיק נדון בפני שופט אחד. אדם שמעוניין בהליך של הגשת ערר …

המשך לקרוא